Výroba a produkty

 
Výrobní areál společnosti se rozkládá na 42 000 m2.

Firma disponuje technologickým vybavením pro:
 • zpracování řepné a třtinové melasy
 • rafinaci nakoupených surových zemědělských lihů
 • rafinaci výrobního odpadu, jež obsahuje větší koncentraci lihů
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkty

 
BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. vyrábí všechny druhy kvasných lihů:

 • Líh kvasný rafinovaný velejemný
 • Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální
 • Líh kvasný rafinovaný jemný
 • Líh kvasný rafinovaný jemný obilný
 • Líh kvasný rafinovaný technický
 • Líh kvasný rafinovaný bezvodý
 • Líh kvasný rafinovaný jemný zvl. denaturovaný
 • Líh kvasný rafinovaný technický zvl. Denaturovaný
 • Líh kvasný rafinovaný bezvodý zvl. denaturovaný
 • Líh kvasný rafinovaný technický obecně denaturovaný
 • Líh kvasný rafinovaný bezvodý obecně denaturovaný
 • Líh kvasný rafinovaný obecně denaturovaný 92 % a 95%
 • Úkap
 • Melasové výpalky

  Denaturace:
 • Obecná denaturace – 1 b)
 • Evropská denaturace
 • Zvláštní denaturace – dle požadavků zákazníka = na základě Rozhodnutí o vydání povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně

 
 
 
 
 

Kvalita

 
Od roku 2002 používá lihovar systém řízení jakosti dle ISO 9001 a od roku 2007 GMP+B2
 
 
 

Certifikáty

 
ČSN EN ISO 9001 : 2016 CQS - Stáhnout CZ
ČSN EN ISO 9001 : 2015 CQS - Stáhnout EN
ČSN EN ISO 9001 : 2015 IQNet - Stáhnout EN
GMP+ B2 TÜV Nord - Stáhnout CZ
 
 
 
 
certifikáty lihovaru Kolín