Aktuality

 
 
 ÚSPORY ENERGIE SPOLEČNOSTI BIOFERM
(r.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003170)


V rámci koncepce dlouhodobého rozvoje realizuje naše společnost projekt s názvem
„Úspory energie společnosti BIOFERM“, spočívající v zavedení opatření vedoucích
k energetickým úsporám v rámci výrobních a provozních procesů společnosti.

Dílčí opatření projektu zahrnují zejména využití tepelných čerpadel pro efektivní
zajištění výroby chladu pro výrobní procesy a zároveň v instalaci turbíny umožňující
přesné řízení množství/tlaku páry na vstupech do technologií a současně výrobu
elektřiny pro vlastní spotřebu žadatele.

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.